Asociația RE-DESIGNDespre noi

 

Despre Asociația RE-DESIGN

De ce Re-DESIGN...

...pentru că DESIGN este un cuvânt „viu”, în permanentă schimbare și adaptare. În viziunea noastră, înseamnă rezolvarea inteligentă a oricărei probleme. Re-Design îți propune reconfigurarea personală, pornind de la datele pe care le ai deja: oprește-te, activează-ți toate simțurile (mai multe decât clasicele cinci) pentru a decela stimulii din interiorul și din afara ta, ieși din tiparele după care reacționai de obicei și încearcă o altă variantă – soluția cea mai inteligentă, care consumă minim de resurse (eventual, cea pe care ți-o propunem noi). În final... resetează-te, pentru ca viața ta să curgă în armonie cu planeta pe care te-ai născut, cu (uni/multi)versul din care faci parte.

...pentru că fiinţa umană se naşte cu toate capacităţile, mediul şi educaţia ducând la selectarea şi dezvoltarea anumitor talente. Auzim deseori – ba chiar și afirmăm: „nu sunt bun la matematică / desen / fizică / muzică” etc. Cauza acestei convingeri – mai mult sau mai puţin de nestrămutat – este, de cele mai multe ori, educația de tip cartezian, pe discipline separate, care a devenit modelul „clasic” de setare mentală în societatea modernă. Renunţarea la dihotomii de tipul artă / ştiinţă, raţional / spiritual, uman / real va permite manifestarea tuturor capacităților ființei umane ca întreg, eliminând barierele pe care sistemele de educație clasice și societatea, în general, ni le pun.

...pentru că teoria şi practica educaţională actuală NU ţin cont suficient de substratul anatomic şi fiziologic al proceselor cognitive, astfel că mulți părinți sunt interesați de o schimbare în educația copiilor lor. Aici găsiți explicații de ultimă oră din domeniul neuroștiințelor pentru a înțelege substratul proceselor cognitive, precum și resurse educaționale pentru home-/unschooling, sistem în care ne creștem și noi copiii.

Neuroimagistica a confirmat faptul că creierul unui adolescent sau al unui copil prelucrează informațiile diferit în comparație cu creierul unui adult. La adult, informaţiile sunt prelucrate în cortexul frontal, zona cea mai nouă în evoluție, situată la suprafața creierului, iar la adolescenţi şi la copii – în nucleii amigdalieni, zonă ce aparţine sistemului limbic („creierul primitiv”), situată în profunzimea creierului, și unde se nasc reacţiile instinctive – furia şi/sau teama. Maturizarea coincide cu formarea de conexiuni corticale mai strânse, reacţiile instinctive generate în nucleii amigdalieni fiind temperate de cortexul frontal, unde rezidă organizarea, raţiunea şi moralitatea. Un cortex frontal activ este semn de maturizare afectivă şi de inteligenţă. Geniile au cortexul frontal mult dezvoltat comparativ cu media indivizilor, mult mai multe sinapse (conexiuni neuronale), procesarea informaţiei percepute, memorarea datelor ori accesarea acestora, se fac mult mai rapid si cu antrenarea unor regiuni cerebrale mai mari.

Nucleii amigdalieni din sistemul limbic cerebral sunt conectaţi cu lobii prefrontali ai creierului prin circuite specializate, astfel fiind construite mecanismele neurologice ale vieţii emoţionale. Fiecare emoţie este „procesată” in anumite zone ale creierului. Aceste zone au legături directe cu sistemul limbic, ceea ce permite formarea registrului memoriei emoţionale. Memoria emoţională, stocată în hipocamp, se află şi sub influenţa sistemului neuroendocrin. Reacţiile pozitive ale neocortexului prefrontal sunt mai lente. Dar la copil se pot pregăti reacţiile emoţionale prin programe de cunoaştere a stărilor „pozitive” şi „negative”.

...pentru că suntem în stadiul în care dictonul „cunoaşte-te pe tine însuţi şi vei cunoaşte tot Universul” poate fi reconsiderat prin prisma cunoaşterii actuale. Daniel Goleman, autorul cărţii Inteligenţa emoţională, afirmă că „avem două creiere, două minţi şi două feluri diferite de inteligenţă: cea raţională şi cea emoţională”. Sugerăm că este necesară depăşirea şi a acestei etape, prin sublimarea dihotomiilor de tip raţional / emoţional într-o înţelegere mai profundă – sinergizarea trăirilor fiinţei într-un proces complet şi complex de conştientizare a valenţelor viului.

Principala cale de a te cunoaște rămâne educația. RE-DESIGN promovează conceptul de educație holistă, care stimulează dezvoltarea cât mai complexă / completă. Vrem să ne întoarcem la esențe, la autentic – în elină, „skhole” este un termen care se referă la timpul liber petrecut în discuții filosofice despre lume și viață. Pornind de la acest concept, pe care vrem să-l adaptăm parametrilor spirituali actuali, educația integrativă propune:
- abordarea holistă a cunoașterii umane în general, prin recorelarea științelor cu artele / filosofia / istoria;
- descoperirea / formularea / elaborarea de concepte / principii aplicabile în orice împrejurare;
- aplicarea conceptelor / principiilor astfel formulate într-un mediu natural de tip grădină urbană, unde se practică permacultura;
- elaborarea de metodologii pentru echilibrarea activității emisferelor cerebrale și a glandelor endocrine, prin intermediul muzicii vocale și instrumentale;
- descoperirea și armonizarea ritmului natural de învățare al oricărei ființe umane cu ritmurile naturii din care face parte;
- conștientizarea, de către orice ființă umană, a tuturor capacităților înnăscute, pentru dezvoltarea personalității de tip renascentist – poetul matematician, alchimist și filosof, fascinat de misterele vieții și mereu în căutare de repere.

Activitățile care s-au conturat până acum, jucându-ne și „filosofând” cu pruncii noștri, sunt:

- DigiMathArt - Matematica programării pentru softuri 3D - Matematici aplicate / Joaca de-a matematica  
- de la Filosofia Naturalis la Științe
- Fizica și Chimia Biologiei 
- Conștientizare și meditație 
- Povești(u) - cu vorbe spuse/scrise și/sau cu desene/benzi desenate 
- Istorie și geopolitică 
- Permacultură, nutriție și sustenabilitate 
- Scriere și citire rapide (infospeed) / Caligrafie
- Limbi străine - engleză, chineză, germană 
- Șah, tenis

Atunci când vremea ne permite, aceste activități se desfășoară afară, în grădina de permacultură.  

Niciuna dintre activități nu se desfășoară în intervale stricte de timp. De multe ori,  biologia „devine” filosofie sau matematică.... iar Arta este capacitatea de a te apropia de perfecțiune - fie că ești dulgher, cântăreț, pictor sau.... matematician - procedăm socratic :-)